ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΙΣΠΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΡΩΣΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΤΣΕΧΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΤΣΕΧΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ