ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ         (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΙΣΠΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΝΕΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΝΕΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΝΕΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΝΕΟ ΡΩΣΟΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ
ΤΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΤΕΛΕΙΟ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΡΩΣΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΤΕΛΕΙΟ ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΝΕΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ & ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ
ΝΕΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΝΕΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ
ΡΩΣΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
ΤΣΕΧΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟΤΣΕΧΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ