ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΙΣΠΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ  ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΗΝΟ-ΕΒΡΑΪΚΟΙ   ΕΒΡΑΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΑΛΒΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΤΟΥΡΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΡΩΣΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΟΛΛΑΝΔΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΣΟΥΗΔΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΗΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΡΟΥΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΣΕΧΙΚΟΙ  ΤΣΕΧΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΟΛΩΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΣΕΡΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΙΑΠΩΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ