ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ         (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ
ΤΕΛΕΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΝΕΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ