ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΡΩΣΟΦΩΝΟΥΣ

Η πιο εύκολη και πλήρης μέθοδος χωρίς δάσκαλο να μάθει ένας που μιλάει την Ρωσική γλώσσα τα Ελληνικά. Περιέχει: Συντακτικό, Ολοκληρωμένη Γραμματική, Κείμενα με μετάφραση, Λεξιλόγιο με προφορά, Διάλογους για πρακτική εξάσκηση, Ασκήσεις - Λύσεις των ασκήσεων. (Σελίδες 349)

  • Σελίδες: 349
  • Τιμή πώλησης: 17,5€